Gratis frakt på alla beställningar över 100 €! (moms 0%)

Betalningsvillkor

1.       DEFINITIONER OCH TOLKNING

Ab Tomas Kjellman säljer produkter och tjänster endast till företags-,
allmän styrelse- och samfundskunder (nedan kallat företagskund), som
skaffar handelsvaror för yrkesmässigt bruk. Vid handel mellan företagskunder och
Ab Tomas Kjellman tillämpas Finlands köplag, om inte annat anges i dessa
villkor.

I dessa villkor innehållande ord och fraser har följande betydelser (om
inte annat avtalats):

”Villkor”
 avser dessa försäljningsvillkor.

”Köpeavtal” avser de produkt- och/eller
tjänsteavtal som ingåtts via telefon, via webbshoppen eller i skriftlig form
mellan vederbörande Ab Tomas Kjellman eller på uppdrag av Ab Tomas Kjellman (
"vi") med den part till vilken vi levererar produkter och/eller
tjänster ( "du").

”Produkter” avser de maskiner, delar, reservdelar
och till dessa hörande tjänster som vi levererar enligt avtal

”Order” avser produkt- och/eller
tjänstebeställningen vi har fått av dig via telefon, webshop eller i skriftlig
form.

“Arbetsdag” avser vilken dag som helst mellan
måndag till fredag (måndag och fredag medräknat) som inte är en lagstadgad
ledig dag


Kunden är skyldig
att ge sina fullständiga kontaktuppgifter när han gör sin beställning. Det
uppgifter som krävs av företagskunder är kontaktpersonens namn, telefonnummer,
e-postadress, FO-nummer. Dessutom krävs den ansvariges personbeteckning,
postadress, telefonnummer samt leverans- och faktureringsadress.

Loading...