Ilmainen toimitus yli 100 euron tilauksiin! (alv 0%)

ToimitusehdotToimitusehdot 2016.03.18
1. MÄÄRITELMÄT JA TULKINTAAb Tomas Kjellman myy tuotteita ja palveluita vain yritys- ja julkishallinto- ja yhteisöasiakkaille (jäljempänä yritysasiakas), jotka hankkivat kauppatavaran ammatilliseen käyttöön.  Yritys-asiakkaiden ja Ab Tomas Kjellman välisessä kaupassa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.Seuraavilla näihin ehtoihin sisältyvillä sanoilla ja fraaseilla on seuraavat merkitykset (ellei asia yhteydestä muuta johdu):"Ehdot" tarkoittaa näitä myyntiehtoja.“Kauppasopimus” tarkoittaa puhelimessa, web-kaupassa
tai kirjallisessa muodossa tehtyä tuotteiden ja/tai palveluiden
myyntisopimusta, joka on tehty asianomaisen Ab Tomas Kjellman toimesta
tai puolesta (”me”) sen sopimusosapuolen kanssa, jolle me toimitamme Tuotteita ja/tai Palveluita (”te”) hyväksymämme Tilauksen myötä syntyvän sopimuksen perusteella.“Tuotteet” tarkoittaa koneita, välineitä, varaosia ja niihin liittyviä palveluja, joita me toimitamme Sopimuksen perusteella.“Tilaus” tarkoittaa meidän teiltä saamaamme Tuotteiden ja/tai Palvelujen tilausta puhelimessa, web-kaupassa tai kirjallisessa muodossa.“Palvelut” tarkoittavat palveluja, jotka me toimitamme Sopimuksen perusteella.“Työpäivä” tarkoittaa mitä tahansa päivää
maanantaista perjantaihin (molemmat mukaan lukien), joka ei ole
toimipaikkakunnallamme lakisääteinen vapaapäivä.Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset
yhteystietonsa. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön
nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, vastuullisen toimijan
henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero tai numerot ja tarvittaessa
toimitus- ja laskutusosoite.2. SOVELTAMINENNäitä Ehtoja sovelletaan jokaiseen meidän solmimaamme Tuotteiden
ja/tai Palvelujen myyntiin tai toimittamiseen liittyvään Sopimukseen.
Jonkin tai kaikki nämä Ehdot nimenomaisesti kumoavan kirjallisen
sopimuksen puuttuessa:2.1 mitkään muut millä tahansa tavalla syntyneet ehdot, nimenomaiset
tai konkludenttiset, tai mihinkään Tilaukseen sisältyvät tai muutoin
kauppatapaan, osapuolten käytäntöön tai toimitapaan perustuvia ehtoja ei
sovelleta, eivätkä ne vaikuta mihinkään Sopimukseen, ellei niistä ole
tehty kanssamme erillistä kirjallista sopimusta.2.2 teidän hyväksymänne Tuotteiden ja/tai Palvelujen toimitus
merkitsee (vaikuttamatta Ehtoon 2.3 tai mihinkään muuhun tapaan, jolla
näiden Ehtojen hyväksyminen voidaan osoittaa) näiden Ehtojen ehdotonta
hyväksymistä;2.3 meidän hintailmoituksemme eivät muodosta tarjousta ja me
pidätämme itsellämme oikeuden peruuttaa tai muokata ilmoitusta milloin
tahansa ennen tilauksen hyväksymistä ehdon 3.1 mukaisella tavalla.
Meidän tilauksen hyväksymisemme on pätevä ainoastaan kirjallisena ja
toimivaltaisen edustajamme allekirjoittamana.2.4 Eikä mikään muka meidän tekemämme tai puolestamme tehty
Tuotteisiin ja/tai Palveluihin liittyvä esitys ei sido meitä eikä
muodosta minkään sopimuksen ehtoa emmekä me ole sen suhteen millään
tavalla velvoitettuja teitä kohtaan. Jos te haluatte vedota johonkin
tekemäämme tai puolestamme tehtyyn esitykseen, teidän täytyy solmia
kanssamme asiaa koskeva nimenomainen kirjallinen sopimus.3. HINTA JA MAKSU3.1 Hinta, jonka teidän on maksettava Tuotteista ja/tai Palveluista,
on sitovassa hintailmoituksessa ilmoittamamme hinta, tai jos sitovaa
hintailmoitusta ei ole, voimassa oleva hinnastohintamme Tuotteista
ja/tai Palveluista, vähennettynä mahdollisella alennuksella, josta
kanssamme on kirjallisesti sovittu. Hintailmoituksemme ovat voimassa 7
päivän ajan niiden antamisesta, ellemme ole kirjallisesti muuhun
suostuneet. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin milloin tahansa.3.2 Saatamme tarvittaessa lisätä Tuotteiden ja/tai Palveluiden
hintaan maksettavaksenne lankeavan summan, joka vastaa sillä hetkellä
voimassa olevaa Tuotteiden ja/tai Palveluiden myyntiin tai toimitukseen
sovellettavaa myyntiveroa tai tullimaksua.3.3 Kaikilla meille maksettavilla määrillä on eräpäivä, ja ellemme
ole nimenomaisesti kirjallisesti muuta sopineet, maksuehtomme on
käteismaksu kokonaisuudessaan tai 10 pv netto toimituksesta. Katsomme
että tavara on toimitettu kun se on meillä noutovalmiina.3.4 Mitään alennuksia, kuittauksia tai hyvityksiä ei tehdä eikä
anneta ilman nimenomaista kirjallista suostumustamme. Jos Tuotteet
ja/tai Palvelut toimitetaan erissä tai eri aikaan, niin ne voidaan
laskuttaa toimituserien mukaisesti erikseen, kuitenkin niin ettei
kaupassa sovittu kokonaishinta muutu.3.5 Jos te ette noudata maksuehtojamme, pidätämme muiden oikeuksiemme
siitä kärsimättä oikeuden välittömästi keskeyttää minkä tahansa sillä
hetkellä voimassa olevan välisemme Sopimuksen mukaisten Tuotteiden
ja/tai Palveluiden toimittamisen teille ilman minkäänlaista vastuuta
meidän puoleltamme. Keskeyttäessämme toimitukset ja ennen Sopimuksen
purkamisen hyväksymistä, meillä on oikeus vaatia välittömästi
maksettavaksi mistä tahansa Sopimuksesta meille aiheutuneet kustannukset
yhdessä saamatta jääneen täyden myyntivoiton kanssa, vähennettynä
meille mahdollisesti jäävien tuotteiden romuarvolla.3.6 Lähetämme laskun pdf-muodossa antamaanne sähköpostiosoitteeseen.
Asiakas on vastuussa siitä, että laskut eivät jää roskapostiin ja ne
tulevat perille. Mikäli lähetämme laskut paperimuodossa, perimme siitä
paperilaskutuslisän.  Halutessanne paperilaskun ilmoittakaa siitä meille
kauppasopimuksen teon yhteydessä.3.7 Perimme pientoimituslisän alle 50 €:n alv0% laskuista, voimassaolevan hinnaston mukaan3.8 Meillä on oikeus vaatia eräpäivän jälkeen maksamattomista
summista lisämaksun muodossa vuosikorkoa 16 %, joka lasketaan päivittäin
kuukausittaisella korkokannalla.4. MUUTOKSET SPESIFIKAATIOIHINJatkuvan tuotekehityksemme vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden
muuttaa minkä tahansa Tuotteen mallia tai spesifikaatioita siitä
erikseen ilmoittamatta. Mikään piirustuksia, teknisiä tietoja, painoja,
mittoja tai kuvia sisältävä asiakirja ei muodosta tai edusta Sopimuksen
osaa ellemme ole siihen nimenomaisesti kirjallisesti suostuneet.5. TUOTTEIDEN TESTAUSJos laitteiden, välineiden tai kulutustuotteiden testejä (muutoin
kuin meidän määrääminä) edellytetään suoritettavaksi teidän edustajanne
läsnä ollessa, veloitamme siitä kohtuullisen korvauksen. Mahdolliset
viivästykset puoleltanne tällaiseen testiin saapumisessa tai
edellyttämässänne tarkastuksessa johtavat siihen, että testi suoritetaan
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun me olemme ilmoittaneet olevamme
valmiit testaukseen ja testitulokset katsotaan oikeellisiksi edustajanne
mahdollisesta poissaolosta riippumatta.6. TUOTTEIDEN TOIMINTAKYKY6.1 Kun koneita ja laitteita valmistetaan tai muokataan teidän
vaatimustenne mukaisiksi, meidän vastuullamme on ainoastaan suorittaa ne
valmistus- tai muokkaustoimenpiteet, jotka ovat tarpeen niiden
vaatimusten täyttämiseksi, jotka perustuvat pelkästään teidän antamiinne
mittoihin, asennustoleransseihin sekä tietoihin komponenteista ja
materiaaleista tai niihin sopimuksella tehtyihin muutoksiin. Emme anna
ehtoja tai takuita siitä, että valmistetut tai muokatut koneet tai
laitteet täyttävät mitään muita vaatimuksia, mukaan lukien
lainsäädännössä asetetut kriteerit.6.2 Kaikki antamamme tekniset tiedot, spesifikaatiot ja
toimintakykyyn liittyvät luvut perustuvat viittamaamme tuotannossamme
olevan tuotteen tietojen kohdalla omiin käyttökokemuksiimme sekä meidän
tai alihankkijoidemme normaaleissa testiolosuhteissa suorittamiin
testeihin. Emme ota minkäänlaista vastuuta Tuotteiden ja/tai Palveluiden
sopimisesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen.7. FORCE MAJEUREVoimme peruuttaa minkä tahansa sopimuksen sellaisissa olosuhteissa,
jotka ovat kohtuullisten vaikutusmahdollisuutemme ulkopuolella mukaan
lukien (vaikuttamatta edellä esitetyn yleisluontoisuuteen)
luonnonkatastrofit, sodat, kansalaislevottomuudet, lakot, työsulut, lain
tai viranomaisen määräykset, kansallinen tai paikallinen hätätila,
tulipalo, tulva, maanjäristys, kuivuus, myrsky, sumu, onnettomuudet,
työselkkaukset tai materiaalien, työvoiman tai kulkuneuvojen puute.8. TOIMITUS8.1 Toimitamme Tuotteet ja/tai Palvelut teille tilauksenvahvistuksessa mainitulla tavalla.8.2 Emme ota vastuuta myöhästyneestä toimituksestamme aiheutuneesta vahingosta, mikäli siitä ei ole kirjallisesti sovittu.8.3 Jos Palvelumme toimittaminen estyy tai myöhästyy joko
välittömästi tai välillisesti teidän, palveluksessanne olevien
henkilöiden tai edustajienne vuoksi, meille mahdollisesti aiheutunut
tappio tai vahinko tulee teidän korvattavaksenne.8.4 Meillä on oikeus toimittaa ja laskuttaa Tuotteita ja/tai
Palveluja erissä, ja tällaisten Tuotteiden ja/tai Palvelujen katsotaan
tarvittaessa olevan erillisen Sopimuksen kohteena.8.5 Jos me olemme vastuussa Tuotteiden kuljettamisesta ja ellei muuta
ole kirjallisesti sovittu, meillä on oikeus valita kuljetustapa, joka
normaalisti on taloudellisin käytettävissä oleva kuljetusväline. Jos
vaaditte jotakin muuta kuljetustapaa, teidän tulee maksaa mahdolliset
lisäkustannukset meidän laskuttaessamme ne teiltä.8.6 Tuotteet ovat noudettava 7 päivän kuluessa siitä, kun olemme
ilmoittaneet niiden olevan valmiina. Jos ette näin tee, toimitus
katsotaan tapahtuneeksi ja meillä on oikeus järjestää teidän
kustannuksellanne varastointi haluamassamme paikassa teidän
edustajananne ja teidän riskillänne, ja teidän on maksettava kaikista
kuluista, varastoinnista, vakuutuksista ja seisonta-ajasta meidän
laskuttaessamme ne teiltä. Kaikki maksut erääntyvät kuten toimitus olisi
tapahtunut ja meillä on yleinen pidätysoikeus Tuotteisiin, kunnes te
olette suorittaneet kaikki erääntyneet maksunne meille.9. PAKKAUSTeidän tulee hävittää kaikki pakkausmateriaali kaikkien
luonnonsuojeluun liittyvien säännösten (joko lakisääteisten tai muiden)
mukaisesti. Meillä on oikeus laskuttaa teitä, ja teidän on maksettava
kaikki pakkausmateriaaleista koituvat kustannukset, ellei niitä ole
ilmoitettu palautuskelpoisiksi ja te palautatte ne meille rahtivapaasti
hyväkuntoisina 10 työpäivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta.10. LISENSSIT JA LUVATJos te tarvitsette Tuotteiden toimittamiseen, kuljettamiseen tai
käyttämiseen jonkin hallituksen tai muun viranomaisen luvan tai
lisenssin, teidän on hankittava sellainen lupa tai lisenssi (omalla
kustannuksellanne) ja esitettävä meille siitä pyydettäessä selvitys.
Teillä ei ole oikeutta pidättäytyä maksamasta hintaa tai viivästyttää
sen maksua, jos teille ei myönnetä jotain lupaa tai lisenssiä, ja teidän
on maksettava meille tällaisessa tapauksessa koituvat mahdolliset
lisäkulut tai kustannukset.11. OMISTUKSENPIDÄTYS JA VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN11.1 Vaaranvastuu toimittamistamme Tuotteista on teillä heti
toimituksen tapahduttua teille tai puolestanne teidän haltuunne ja
teidän tulisi järjestää vakuutusturvanne sen mukaisesti.11.2 Tuotteiden omistusoikeus siirtyy teille, kun olette maksaneet
meille kokonaisuudessaan tuotteista ja palveluista sovitun hinnan
(mahdollisine korkoineen) sekä kaikki muut sopimuksen mukaisesti teille
toimittamistamme tuotteista ja palveluista johtuvat saatavamme.
Toimituksesta lähtien aina siihen asti, kunnes Tuotteiden omistusoikeus
siirtyy teille, tulee teidän vakuuttaa Tuotteet täyteen
jälleenhankinta-arvoonsa hyvämaineisella vakuutusyhtiöllä ja säilyttää
mahdolliset vakuutuskorvaukset lukuumme.11.3 Teidän tulee säilyttää Tuotteet lukuumme tavalla, joka
mahdollistaa niiden tunnistamisen meidän Tuotteiksemme siihen asti,
kunnes olemme saaneet täyden maksun Tuotteista. Ette saa liittää
Tuotteita kiinteistöön, ja teidän tulee palauttaa Tuotteet meille
välittömästi toimivaltaisen edustajamme niin vaatiessa.11.4 Teidän oikeutenne säilyttää Tuotteet lukuumme päättyy heti, jos
ryhdytte tai jätätte ryhtymättä johonkin, mikä oikeuttaisi
konkurssipesän hoitajan, selvitysmiehen tai muun toimitsijan nimeämiseen
liiketoimintaanne liittyen ottamaan varoja haltuunsa tai mikä
mahdollistaisi hakemuksen yhtiön purkamiseksi jonkun toimesta.11.5 Te annatte meille peruuttamattoman luvan milloin tahansa mennä
omistamiinne tai käyttämiinne (tai hallussanne oleviin) kulkuneuvoihin
tai tiloihin noutamaan Tuotteita, joiden omistusoikeus ei ole siirtynyt
meiltä teille. Me emme ole vastuussa tällaisille kulkuneuvoille tai
tiloille Tuotteiden pois siirtämisestä aiheutuneista vahingoista siltä
osin kun tällaiset vahingot eivät kohtuudella olleet vältettävissä, ja
olette meille hyvitysvelvollisia niistä johtuviin mahdollisiin
vahingonkorvausvaatimuksiin liittyen.11.6 Teidän tulee varmistaa, että jos Tuotteet liitetään kiinteistöön
tai rakennukseen, ne voidaan irrottaa ilman olennaista vahinkoa
kiinteistölle tai rakennukselle, ja teidän tulee ryhtyä kaikkiin
tarpeellisiin toimiin estääksenne Tuotteiden omistusoikeuden siirtymisen
kyseisen kiinteistön tai rakennuksen omistajalle tai haltijalle. Teidän
tulee sitoutua korjaamaan ja korvaamaan mahdolliset Tuotteiden
kiinteistöön tai rakennukseen kiinnittämisestä tai niiden irrottamisesta
aiheutuvat vahingot ja hyvittämään meille kaiken tappion, vahingon tai
vastuun, joka meille voi aiheutua tällaisesta kiinnityksestä tai
irrotuksesta.12. MEIDÄN VASTUUMME12.1 Tämän ehdon 12 määräysten mukaisesti irtisanoudumme täten
nimenomaisesti kaikesta vastuusta liittyen sellaisiin Tuotteisiin, jotka
eivät ole meidän myymiämme, vaikka ne muodostaisivatkin osan meidän
toimittamistamme Tuotteista, lukuun ottamatta huolimattomuudestamme
johtunutta kuolemaa tai henkilövahinkoa koskevaa vastuuta ja
vaikuttamatta edellä esitetyn yleisluontoisuuteen, irtisanoudumme täten
kaikesta vahingonkorvausvastuusta vahingon syntytavasta ja siitä, onko
se aiheutunut välittömästi vai välillisesti, riippumatta, mutta pyrimme
kohtuudella varmistamaan, että mahdolliset meille toimitettuihin
Tuotteisiin liittyvät tarjolla olevat edut ovat käytettävissänne.
Irtisanoudumme kaikista nimenomaisista tai konkludenttisista
lakisääteisistä tai muista Tuotteiden/Palvelujen toimittamiseen tai
toimituksen viivästymiseen liittyvistä ehdoista, takuista ja
velvoitteista niin laajalti kuin se lain puitteissa on mahdollista.12.2 Tuotteissa mahdollisen kirjallisesti sovitun takuuajan
puitteissa asianmukaisessa käytössä ilmenneet viat hyvitämme (valintamme
mukaan) korjaamalla tai uudella toimituksella. Tällainen takuu
rajoittuu vikoihin, jotka aiheutuvat pelkästään puutteellisista
valmistusmateriaaleista tai työn laadusta ja aina sillä ehdolla, että te
palautatte välittömästi omalla kustannuksellanne vialliset Tuotteet tai
Tuotteiden osat meille, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Jos
sovimme kanssanne, että palveluksessamme oleva henkilö tai edustajamme
tulee työskentelemään tai tekemään korjauksia tai vaihtamaan osia teidän
tiloihinne, meillä on oikeus laskuttaa teiltä kokonaan tällaisista
lisäpalveluista koituvat kulut, esim. matkakulut, rahti, jne. jotka
teidän on maksettava laskua vastaan.12.3 Me emme miltään osin ole vastuussa vaatimuksista, jotka
liittyvät siihen, että tuotteiden tai valmisteiden tulisi täyttää
minkäänlaisia spesifikaatioita tai suorituskriteerejä. On teidän
vastuullanne arvioida toimittamiemme Tuotteiden soveltuvuus siihen
tarkoitukseen, johon te aiotte käyttää niitä.12.4 Me emme ole millään tavalla vastuussa teille aiheutuneesta tai
aiheutuneeksi väitetystä voiton, markkinoiden tai sopimuksen
menetyksestä taikka mistään välillisestä vahingosta12.5 Me emme ole vastuussa sellaisen tuotteen poistamiseen ja/tai
korvaamiseen liittyvistä kuluista, joka todistettavasti tai
oletettavasti oli sopimaton siihen tarkoitukseen, johon te sitä
käytitte, riippumatta siitä, johtuiko tai uskotaanko tämän johtuvan
siitä, että Tuotteemme eivät täyttäneet teidän asettamianne
spesifikaatioita tai suorituskriteerejä.12.6 Kun kauppasopimuksessa mainittu hinta sisältää kuljetuksen.
 Korjaamme tai korvaamme kuluitta kuljetuksen aikana kadonneet tai
vahingoittuneet Tuotteet vain sillä ehdolla, että rahdinkuljettaja on
merkinnyt puutteet rahtikirjaan allekirjoitettuna että meille
ilmoitetaan katoamisesta tai vahingosta kolmen työpäivän kuluessa
Tuotteiden toimituksesta tai toimituspäivästä ja että kirjallinen
vahvistus seuraa seitsemän päivän kuluessa.12.7 Jos puutteellinen toimitus johtuu jostain muusta syystä kuin
katoamisesta tai vahingoittumisesta kuljetuksen aikana, meillä ei ole
minkäänlaista vastuuta, ellemme saa kaikki oleelliset tiedot sisältävän
ilmoituksen kolmen päivän kuluessa Tuotteiden ja/tai Palveluiden
toimittamisesta ja kirjallisen vahvistuksen seitsemän päivän kuluessa
toimituksesta.12.8 Jos teidän työntekijänne tai teidän edustajanne on tiloissamme
sopimuksen täyttämiseen liittyen, me hyvitämme valintamme mukaan
korjaamalla tai korvaamalla työntekijällenne tai edustajallenne tai
omaisuudellenne meidän tiloissamme työskentelevän työntekijämme tai
edustajamme laiminlyönnistä suoranaisesti aiheutuneen vahingoittumisen
sillä ehdolla, että:12.8.1 meidän kokonaisvastuumme teitä tai mahdollista kolmatta
osapuolta kohtaan (olipa kyseessä sopimuksen tai lakisääteisen
velvoitteen rikkominen tai ei) ei ylitä Tuotteista tai Palveluista
maksamaanne hintaa;12.8.2 me emme ole vastuussa mistään saamatta jääneestä voitosta tai
sopimuksen menetyksestä tai mistään muista välillisistä tai
varallisuusvahingoista, syntyivätpä ne millä tavalla tahansa, ja12.8.3 lukuun ottamatta Sopimusehtoa 12.1, me emme ole vastuussa
vahingosta tai vammasta, joka syntyy työntekijöidenne tai edustajanne
poistuttua tiloistamme.12.9 Meidän vastuumme ei missään tapauksessa ylitä myytyjen Tuotteiden ja/tai Palveluiden hintaa.13. IMMATERIAALIOIKEUDET13.1 Jos Tuotteiden väitetään loukkaavan jonkin kolmannen osapuolen
oikeuksia tai jos voimme kohtuudella olettaa, että tällainen väite
aiotaan esittää, voimme valintamme mukaan:13.1.1 muokata Tuotteita tai korvata Tuotteet niiden toimintakyvyn
kokonaisuudessaan vähentymättä, loukkauksen välttämiseksi; tai13.1.2 ostaa Tuotteet teiltä takaisin maksamaanne hintaan, josta on vähennetty arvonalennus suhteessa. 13.2 Jos joku esittää vaatimuksen tai nostaa kanteen tai uhkaa
sellaisella väitetyn kolmannen osapuolen oikeuksiin kohdistuvan
loukkauksen perusteella:13.2.1 teidän tulee ilmoittaa asiasta meille heti, kun saatte tietää tällaisesta vaatimuksesta;13.2.2 meillä on asiassa määräysvalta ja ajamme etuamme prosessissa harkintamme mukaisella tavalla; ja13.2.3 teidän tulee antaa meille kaiken kohtuullisen tukenne, jonka me saatamme kohtuudella pyytää.13.3 Teidän tulee vapauttaa meidät kaikesta vahingosta, vastuusta ja
kuluista, jotka aiheutuvat meille Tuotteiden työstämisestä teidän
vaatimustenne tai spesifikaatioidenne mukaisesti ja josta seuraa
kolmannen osapuolen oikeuksiin kohdistuva loukkaus tai väitetty
loukkaus.14. PÄÄTTÄMISOIKEUS14.1 Muista oikeuksistamme ja oikeuskeinoistamme rippumatta meillä on
oikeus päättää mikä tahansa teidän kanssanne solmittu Sopimus,
keskeyttää teille tulevat toimitukset ja pysäyttää kuljetuksessa olevat
Tuotteet välittömästi seuraavissa tapauksissa:14.1.1 jos te ette maksa meille mistä tahansa sopimuksesta johtuvia saataviamme eräpäivään mennessä;14.1.2 jos te rikotte mitä tahansa näitä Ehtoja tai jonkin meidän kanssa tekemänne Sopimuksen Ehtoja;14.1.3 jos joudutte konkurssi-, selvitystila- tai
yrityssaneerausmenettelyyn tai ryhdytte akordijärjestelyihin velkojienne
kanssa tai joudutte ulosoton tai minkä tahansa vastaavan menettelyn
kohteeksi missä tahansa oikeusjärjestelmässä;14.1.4 jos ette kykene maksamaan velkojanne niiden erääntyessä;14.2 Sopimuksen päättyessä meillä on oikeus, muista oikeuksistamme ja oikeuskeinoistamme riippumatta:14.2.1 mennä teidän omistuksessanne, hallussanne tai valvonnassanne
oleviin tiloihin tai tiloihin, joihin teillä on pääsy, hakemaan pois
meidän omistuksessamme olevat Tuotteet;14.2.2 saada teiltä maksu kaikista siihen mennessä erääntyneistä
saatavistamme kaikista mahdollisista Tuotteista ja/tai Palveluista,
jotka olemme teille toimittaneet, ja14.2.3 saada välittömästi laskua vastaan maksu saamatta jääneestä
voitosta sekä toteutuneista työ-, palvelu- ja materiaalikuluista
osittain valmistuneista Tuotteista ja/tai Palveluista, joista hyvitämme
niiden mahdollisen arvon meille tai niiden myynnistä saamamme
nettotuoton, sekä saada välittömästi laskua vastaan erääntyneenSopimushinnan valmistuneista Tuotteista ja/tai Palveluista, oli ne
toimitettu tai ei, josta vähennämme niistä saatavan myyntituoton tai
niiden materiaalien arvon, kumpi vain on pienempi.15. SALASSAPITO15.1 Teidän tulee kohdella kaikkia meidän teille toimittamiamme
tuotteisiin ja liiketoimintaan liittyviä tietoja, piirustuksia, malleja
ja spesifikaatioita luottamuksellisina ettekä te saa paljastaa niitä
kolmannelle osapuolelle ilman etukäteen antamaamme kirjallista
suostumustamme tai käyttää niitä mihinkään muuhun kuin siihen
tarkoitukseen, mihin me olemme teidät oikeuttaneet.16. YLEISTÄ16.1 Jos tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen katsoo
jonkin näistä ehdoista pätemättömäksi tai täytäntöönpano-kelvottomaksi,
tällainen pätemättömyys tai täytäntöönpano-kelvottomuus ei vaikuta
muihin Ehtoihin, jotka jäävät täysimääräisesti ja tehoisina voimaan. Jos
jokin näistä Ehdoista todetaan pätemättömäksi tai
täytäntöönpanokelvottomaksi mutta se lakkaisi olemasta pätemätön tai
täytäntöönpanokelvoton jos jokin sen kohdista poistettaisiin, kyseistä
ehtoa sovelletaan edelleen niine muutoksineen, jotka ovat tarpeen sen
saattamiseksi voimaan ja täytäntöönpanokelpoiseksi.16.2 Teillä ei ole oikeutta luovuttaa edelleen tai jakaa joko
kokonaan tai osittain tämän Sopimuksen etuja tai teille Sopimuksen
perusteella kuuluvia etuja tai oikeuksia ilman meiltä etukäteen
hankittua kirjallista suostumusta (jota suostumusta ei saa
kohtuuttomasti pidättää eikä viivästyttää).16.3 Henkilöllä, joka ei ole Sopimuksen osapuoli, ei ole
minkäänlaista lakiin tai muuhun säännökseen perustuvaa oikeutta vedota
mihinkään sellaisen Sopimuksen ehtoon, jonka osapuoli hän ei ole. Tämä
Ehto ei vaikuta kenenkään henkilön mihinkään oikeuteen tai
oikeuskeinoon, joka on olemassa tai käytettävissä muutoin kuin
lainsäädäntöön perustuen.16.4 Oikeuksiamme ei rajoita, poista tai muuta mikään meiltä,
työntekijöiltämme tai edustajiltamme peräisin oleva lisäaika,
pidättyminen tai myönnytys, joka on tullut teidän, työntekijöidenne tai
edustajienne hyväksi.16.5 Nämä Ehdot ja niiden muutokset, jotka Ab Tomas Kjellman:in
toimivaltainen edustaja kirjallisesti on hyväksynyt, muodostavat
osapuolten välisen sopimuksen kokonaisuudessaan.16.6 Jokaiseen Sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia
ja jokainen osapuoli myöntää minkä tahansa Sopimuksesta johtuvan
vaatimuksen tai muun riidan osalta Suomen tuomioistuinten jaetun
toimivallan.17 TIETOSUOJA17.1 Asiakkaiden tiedot on tallennettu Ab Tomas Kjellman
asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen
ylläpitämiseen ja hoitoon. Ab Tomas Kjellman:lla on lisäksi oikeus
käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja
käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain
(523/99) mukaisesti. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on
nähtävissä osoitteessa Ab Tomas Kjellman, Bärklarsvägen 1, 68810
YTTERESSE. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn
markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla
yhteyttä Ab Tomas Kjellman:n asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä
kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Ab Tomas
Kjellman, Bärklarsvägen 1, 66810 YTTERESSE. Täydellinen rekisteriseloste
löytyy osoitteesta www.kjellman.fi.18. TUOTE-ESITTEET JA KUVAT18.1 Ab Tomas Kjellman verkkokaupassa ja muualla olevat tuotekuvat,
tekstit, videot, logot, taulukot, esitteet jne. saattavat poiketa
oikeasta tuotteesta. Kaikki esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit ovat Ab
Tomas Kjellmannin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta.
Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö
tai kopiointi on kielletty.


Loading...