AITAUSTARVIKKEET

Laidunnus edistää eläinten hyvinvointia ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Laidunkauden aikaista valvontaa helpottaa, kun aitaukset on etukäteen huolella suunniteltu. Käytettävillä aitausmateriaaleilla ja sähköpaimenilla on iso merkitys valvonnan ja aidan käytettävyyden suhteen. Meidän valinta aitaukseen ovat Rutland älysähköpaimenet ja tarvikkeet.