Ilmainen toimitus yli 100 euron tilauksiin! (alv 0%)

Koneet


HOMBURG SALAOJIEN HUUHTELUJÄRJESTELMÄ

Salaojien toimintahäiriöt

Salaojien vajaatoiminta voi johtua monesta eri syystä, alkaen asennuksen yhteydessä tehdyistä työvirheistä aina viljelytoimenpiteistä johtuvaan maan vedenläpäisykyvyn heikkenemiseen. Useimmissa tapauksissa vajaatoiminta ei johdu vain yhdestä syystä, vaan on kysymys monen tekijän yhteisvaikutuksesta tai syy- ja seurausilmiöstä. Valtaosa Suomen pelloista on salaojitettu 1960–80-luvuilla. Huuhtelulla iäkkäiden ojitusten käyttöikää voi pidentää ja toimintakuntoa parantaa.

Salaojanhuuhtelu HO 950

Salaojanhuuhtelu pidentää salaojien käyttöikää

Salaojituksen vaikutukset heikkenevät vuosien kuluessa liettymisen vuoksi sekä kasvien juurten tunkeutuessa salaojaputkiin. Ruosteongelma pelloilla on salaojien toimimattomuus yleinen ongelma. Sen vuoksi on tarpeellista huolehtia säännöllisestä huollosta huuhtelemalla putket käyttäen siihen tarkoitukseen suunniteltuja oikeita välineitä. Ruoste ja aluna tukkivat salaojia. Merkittävimmät syyt salaojien tukkeutumiseen ovat maa-aineksen pääsy putkeen sekä ruoste. Ruoste on rautapitoisten maiden ongelma. Maaperässä olevat rauta-yhdisteet liukenevat veteen ja pääsevät putkeen. Kun rautapitoinen vesi pääsee kosketuksiin hapen kanssa, ne saostuvat ruosteeksi ja tukkivat putken ja sen reiät vähitellen. Ruosteen lisäksi putkia tukkii maassa oleva aluna. Alueilla joilla pellot ovat vanhaa merenpohjaa, ovat tyypillisiä alunamaita eli sulfiittipitoisia savimaita. Huolla peltoasi niin kuin koneitasikin.

Salaojanhuuhtelu ho 950 b

Homburg - ainutlaatuinen puhdistusmenetelmä

Salaoja huuhdellaan painamalla mekaanisesti putkeen huuhtelulaitteen letku, joka ruiskuttaa suuttimestaan vettä takaviistoon. Paineella suihkuava vesi irrottaa putkeen jääneen maa-aineksen ja ruostesaostumat. Homburg salaojan-huuhtelulaitteet ovat turvallisia ja tehokkaita. Homburgilla on markkinoiden suurin puhdistusteho pienellä paineella, näin salaojien ympärillä oleva maa ei tiivisty. Oikean huuhtelu- paineen (max 35 bar) ja erikoissuunniteltujen suuttimien ansiosta huuhteluvesi puhdistaa ja poistaa lian täydellisesti salaojista. Homburgin itse kehittämän jäykän, jopa 500 metrin pitkän HPE-huuhteluletkun syöttö ja takaisinkelaus onnistuu vaivattomasti. Aiemmin salaojan-huuhtelulaitteissa vaadittiin liian korkeaa huuhtelupainetta, mikä aiheutti usein vahinkoa sekä putkille että maaperän rakenteelle. Homburgin kehittämän ainutlaatuisen huuhtelusuuttimen avulla painetta on voitu vähentää huomattavasti, jolloin putkiston ja maaperän rakennevaurioilta vältytään.

Junior work position 950 550


Homburg salaojanhuuhtelulla sato jopa 100 % talteen

Säännöllinen salaojien huuhtelu tuo etua koko satokauden ajan. Keväällä kuivalle pellolle aikainen kylvö on iso etu, koska satoa päästään korjaamaan varhain ja hyvissä oloissa. Myös sadosta voi odottaa varsin hyvää. Kasvinsuojelu ruiskutuksen päästään tekemään oikealla aikaa sateisinakin kesinä. Suomessa puintikausi on varsin lyhyt ja lyhyetkin poudat on syytä käyttää tarkoin hyväksi. Kun pelto on kuiva, niin työ onnistuu raskaillakin koneilla oikeaan aikaan. Viime kesien märkyys näytti, millä pelloilla ojitus
toimii ja millä ei. Toimiva ojitus parantaa satoa sekä ympäristön tilaa. Maan rakenne ja  vesi-talous kulkevat käsi kädessä.

Salaojan huuhtelu ho 950

Loading...