Vredo Trac

Vredo Trac ajettavat lietevaunut

Kun lietteestä halutaan kaikki ravinteet tarkasti talteen ja levitysmäärät ovat suuria, niin silloin kustannustehokkain vaihtoehto on ajettava lietevaunu Vredo Trac tehokkaalla kaksoiskiekkomultaimella.

Karjatilojen kannattavuusongelmiin Vredo ja sen perässä oleva kaksoiskiekkomultain antaa mukavasti helpotusta. Kun lietelanta sijoitetaan täsmälleen oikeaan paikkaan, niin lannasta saadaan paras mahdollinen hyöty. Multaamalla myös hygienia paranee ja hajuhaitat pienenevät oleellisesti. Karjanlanta ei enää olekaan joutotavaraa, vaan arvokasta lannoitetta, jolla on mahdollista korvata ostolannoitteita.

Rapuohjauksella varustetun Vredon kiistaton etu on pellon kasvukunnon turvaaminen. Kasvusto ei juuri tallaudu, maaperä ei tiivisty haitallisesti eikä sadonkorjuuta hankaloittavia raiteita synny, kun etu- ja takapyörät kulkevat eri jälkiä. Rengaspaineen säätö on olennaisen tärkeä seikka pellon tiivistymisen ehkäisyssä. Paineen säätö jää usein pelkäksi puheeksi, jos renkaan paineen säätämiseen ei ole automatiikkaa. Vredon automatiikalla 1050/50 R32 -renkaissa voidaan aina pitää ihanteellinen paine. Sopivan matalalla paineella levitin ei tee jälkiä peltoon ja kone kulkee myös tasaisemmin. Vredossa lietetankki ja moottori ovat koneen keskellä, jotta painojakautuma olisi ihanteellinen. Lietesäiliö on lasikuitua, jotta se taatusti kestäisi biokaasulaitoksista tulevaa mädätysjäännöstä. Vredon rapuohjauksella varustettuun levittimeen saa useamman tyylisiä multaimia. Tehokas kaksoiskiekkovannas on hyvä vaihtoehto kevätlevitykseen, jolloin levitettävät lietemäärät ovat suuria. Kasvukauden aikaisessa levityksessä on päästy mainioihin tuloksiin, kun Vredon perässä on veto-vannasmultain. Vannas myötäilee maan epätasaisuuksia tehokkaasti ja lehtijousi painattaa vannasta maata vasten, jolloin lietteelle tulee sopiva ura maan pintaan. Mullokselle lietteen voi levittää järeällä kultivaattori multaimella.

Tietoa

Ab Tomas Kjellman
Teollisuuskatu 2A
68800 Kolppi, Finland
Y-tunnus: 0706216-7
Konemyynti: 0424720600
Varaosat: 0424720300
Sähköposti info@kjellman.fi

Tervetuloa verkkokauppaamme!
logo